Suaktyvinkite kortelę

Pasirinkite tą patį saugos klausimą ir atsakymą, kurį naudojote pateikdami paraišką „WestStein“ kortelei gauti!

Įveskite norimą slaptažodį ir patvirtinkite. Šį slaptažodį naudokite prisijungti prie klientų portalo.